Autumn On The Banks of The Seine, Paris 2017
Autumn On The Banks of The Seine, Paris 2017
The Waiter. Montmartre, Paris 2017
The Waiter. Montmartre, Paris 2017
The View From Montmartre, Paris 2017.
The View From Montmartre, Paris 2017.
Street Performer, Paris 2017.
Street Performer, Paris 2017.
Autumn On The Banks of The Seine, Paris 2017
Autumn On The Banks of The Seine, Paris 2017
The Waiter. Montmartre, Paris 2017
The Waiter. Montmartre, Paris 2017
The View From Montmartre, Paris 2017.
The View From Montmartre, Paris 2017.
Street Performer, Paris 2017.
Street Performer, Paris 2017.
info
prev / next